top of page

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u alle antwoorden op de meest gestelde vragen.

Indien u geen antwoord vindt op uw vraag, mag u altijd contact met ons opnemen via het contactformulier op onze home page.

  • Hoe lid worden?
    Wil je lid worden van één van onze jeugd-, dames- of seniorploegen kom dan gerust eens een kijkje nemen naar onze trainingen. Voor meer inlichtingen kan je terecht bij de mensen van ons bestuur of mail gewoon even naa info@fcbelgica.be. Hoe verloopt een nieuwe inschrijving? Vooraf is deelname aan 3 proeftrainingen aangewezen (zie uurregeling trainingen), daarna zal je samen met de trainer beslissen of je wordt aangesloten. Indien de spelersgroep van je leeftijdscategorie reeds voltallig is word je op de wachtlijst geplaatst en zal je gecontacteerd worden van zodra er terug plaats is. Nieuwe leden dienen zich steeds persoonlijk aan te melden, jeugdspe(e)l(st)er steeds vergezeld van minstens 1 ouder. Nadat je je lidgeld hebt overgeschreven kan er een afspraak gemaakt worden om de elektronisch inschrijving bij Voetbal Vlaanderen uit te voeren. Het identiteitsbewijs van de jeugdspe(e)l(st)er (liefst kids-ID) en de aanwezigheid van 1 van de ouders zijn hiervoor noodzakelijk. Er worden geen spelers rechtstreeks aangesloten door trainers/afgevaardigden. Opgelet, lidgelden worden nooit terugbetaald, aangezien dit bedrag uitsluitend dient om ons aan te sluiten bij Voetbal Vlaanderen en verzekering. Hoe moet ik betalen? Betaling dient te gebeuren via overschrijving op rekeningnummer : BNP PARIBAS FORTIS BE86 0010 3564 4950 Met vermelding van de naam, voornaam en geboortedatum van de speler. Het lidgeld bedraagt 250€. In ruil voor de betaling van je lidgeld zorgen wij voor: de aansluiting bij Voetbal Vlaanderen (inclusief officieel wedstrijdvoetbal in de oficiële Voetbal Vlaanderne competitie-wedstrijden format) verzekering wekelijkse training(en) Een nieuw Belgica trainingspak Een persoonlijke voetbal voor elke jeugdspeler Voor broers/zussen wordt er een korting voorzien: Lidgeld 2de gezinslid: 225€ Lidgeld vanaf 3de gezinslid: 200€ Het volledig bedrag is verschuldigd voor inschrijvingen tot 31/12 van het lopende seizoen. Voor latere aansluitingen in de loop van het seizoen zijn afwijkende tarieven van toepassing. Raadpleeg hiervoor een verantwoordelijke.
  • Wat bij ongeval?
    Vraag via je trainer/begeleider een ongevalaangifte. De algemene wedstrijd- en clubgegevens worden door de clubleiding ingevuld. Gelieve je zo snel mogelijk tot een dokter of ziekenhuis te wenden voor nader onderzoek. Vul de eerste 2 bladzijden volledig in. Vergeet geen klever van de mutualiteit aan te brengen en het document te ondertekenen. Laat pagina 3 van het “geneeskundig getuigschrift” door de behandelende arts invullen. Een door je behandelende arts opgesteld document wordt in de meeste gevallen ook aanvaard. Indien je over een hospitalisatieverzekering beschikt dien je hier ook een dossier te openen. De ongevalaangifte dient zo snel mogelijk rechtstreeks naar de verzekeraar verstuurd te worden. Gegevens van de verzekeraar : N.V. ARENA NERVIERSLAAN 85 / Bus 2 1040 BRUSSEL Tel 02/512.03.04 De verzekeraar ARENA kent een dossiernummer toe en bezorgt je de nodige documenten voor de afrekening (attest van genezing en document dat dient ingevuld te worden door de mutualiteit) Je betaalt alle ontvangen rekeningen zelf en geeft ze eerst door aan je mutualiteit. Je vraagt een detail van de afrekening en stuurt dit dan rechtstreeks door naar ARENA, samen met het ingevulde “attest van genezing”. Vergeet je dossiernummer niet te vermelden; De verzekeringsmaatschappij schrijft het verschil rechtstreeks over op je rekening. Een vrijstelling van 25€ zal in mindering gebracht worden van de tussenkomst. Belangrijke opmerkingen : Sinds de nieuwe privacy-wetgeving (GDPR) van toepassing is, beperkt de rol van FC Belgica zich tot het aanleveren van de ongevalsaangifte en het invullen van de clubgegevens. FC Belgica mag en kan op geen enkel moment tussenkomen in de afhandeling van het schadedossier; Maak van alle documenten een kopie, handig bij bewisting of verlies; Bij hospitalisatie wordt de opleg voor een éénpersoonskamer niet vergoed. Er dient opgemerkt te worden dat dit een sportongevallenverzekering betreft. Het dekt wel de lichamelijke schade doch niet een eventueel loonverlies ! Deze is dikwijls door de werkgever voorzien
bottom of page