F.C.   Belgica

Komende wedstrijden

 Stamnummer 1001

Kleuren: Rood - Groen


  Sportstadion Vic Coveliers - Jan Verbertlei 40
2650 Edegem
03/ 440 57 24
info@fcbelgica.be

 


Ligging:


Komende uit Antwerpen, splitsing baan Lier/Mechelen (terminus tram 7 en 15), richting Mechelen.
Aan de vierde verkeerslichten rechts de Buizegemlei, 150 meter verder rechts in de Jan Verbertlei, op de rechterkant vindt u dan de ingang naar het Sportstadion Vic Coveliers

ETHISCH CHARTER FC BELGICA

 

ALGEMENE GEDRAGSREGELS :

 

Respecteer de regels van het voetbal en de beslissingen van de scheidsrechter of zijn assistent

Trek nooit de integriteit van de wedstrijdleiding in twijfel

Respecteer de mede- en tegenspeler

Behandel alle voetballers gelijkwaardig

Gebruik geen fysiek-, mentaal- en verbaal geweld

Zorg samen met uw team voor een faire sport

Gebruik geen onbehoorlijke taal of agressieve gebaren

Draag zorg voor het materiaal, ook al is het niet het uwe

Gedraag u waardig

Wees er bewust van dat voetbal een teamsport is

 

VOETBALLERS :

Groet uw tegenstander voor en na de match

Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders

Speel volgens de wedstrijdregels

Vind eerlijk en prettig spelen het belangrijkste en presteer zo goed mogelijk.

Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters en hun assistenten.

Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag

Blijf sportief ook al toont de tegenstrever onsportief gedrag.

Moedig sportief of plezierig gedrag aan bij je medespelers

Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat jij je favoriete sport kan beoefenen

Wees er bewust van dat u als kapitein van de ploeg een voorbeeldfunctie heeft

 

OUDERS EN BEGELEIDERS :

Laat het spelplezier primeren op de prestaties

Forceer nooit een kind dat geen interesse toont om deel te nemen aan het voetbalspel

Leer kinderen om volgens de spelregels te spelen

Leer het kind het resultaat van elke wedstrijd te accepteren

Moedig het kind steeds aan, ook al heeft het een kans gemist of de wedstrijd verloren

Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams

Keur verbaal en fysiek geweld steeds af

Erken de waarde en het belang van de trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het voetballen mogelijk te maken

Wees er bewust van dat voetbal een ploegsport is

 

TRAINERS :

Voetballers hebben een trainer nodig die zij respecteren

Plaats het belang van de voetbalsport in zijn juiste context

Leer uw spelers de spelregels na te leven

Geef al uw spelers voldoende speelgelegenheid

Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is een onderdeel van het spel. Verliezen ook.

Moedig uw spelers steeds aan, ook al maken zij fouten of verliezen ze een wedstrijd

Heb respect voor de prestaties van de tegenstander

Wees er bewust van dat u als trainer een voorbeeldfunctie heeft

 

BESTUURDERS :

Maak van uw club een vereniging waar iedereen welkom is en iedereen zich thuis voelt

Betrek iedereen, volgens zijn/haar mogelijkheden, in uw clubwerking

Organiseer het voetbal in de eerste plaats voor de spelers in overeenstemming met de filosofie van de Voetbal Vlaanderen

Laat sportiviteit en fair play de belangrijkste waarden zijn in uw club

Zorg ervoor dat supporters, sponsors, trainers en spelers zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheden

Apprecieer de inzet van al uw vrijwilligers

Laat plezier primeren op de prestaties

Wees er bewust van dat u als bestuurder een voorbeeldfunctie heeft

 

SCHEIDSRECHTERS :

Pas de spelregels correct, eerlijk en consequent toe

Zorg ervoor dat zowel op en naast het speelveld uw gedrag waardig is

Moedig sportief spel aan

Wees beslist, objectief en beleefd in het nemen van beslissingen

Wees een waardig vertegenwoordiger van het verbond

Wees steeds collegiaal en bekritiseer uw collega’s niet

 

TOESCHOUWERS :

Laat iedereen plezier beleven aan het voetbalspel

Toon respect voor de tegenpartij

Veroordeel elk gebruik van geweld en onsportief gedrag

Respecteer de beslissing van de wedstrijdleiding

Goed voorbeeld doet goed volgen

Wees steeds positief

 

FC BELGICA VZW

Jan Verbertlei 40

2650 Edegem

VISIE FC BELGICA 

FC Belgica wenst als club gerespecteerd en gewaardeerd te worden binnen Voetbal Vlaanderen en stelt zich op als een familiale warme club.

Onze jeugdopleiding staat open voor alle spelers ongeacht geslacht, afkomst of talent. De trainers zullen de spelers op een kindvriendelijke manier leren voetballen. Er zal steeds rekening worden gehouden met de leeftijd en het persoonlijke niveau van de speler.

Ook zullen we leef- en gedragsregels bijbrengen zoals:

  • Respect tonen voor het ter beschikking gestelde materiaal : trainingsmateriaal, uitrusting, kleedkamers, het complex…..;
  • Kleedkamer netjes achterlaten na de training of wedstrijd;
  • Fair play;
  • Beleefdheid en respect tegenover trainers, afgevaardigden, scheidsrechters, supporters, tegenstrevers;

Binnen FC Belgica is absoluut geen plaats voor grensoverschrijdend- of pestgedrag

FC Belgica is de plaats waar men zich thuis moet voelen. Door de sterke binding met de club, proberen we mensen te motiveren om op vrijwillige basis taken op zich te nemen, dit volgens eigen kunnen en interesses. Zo vragen we helpende handen voor het onderhouden en verfraaien van onze accommodatie, het organiseren van toogdienst of hamburgerkraam tot het begeleiden en trainen van onze teams. Deze vrijwilligers hebben we nodig om de dagelijkse werking te blijven garanderen en om als club te overleven.

Wanneer FC Belgica op verplaatsing gaat voetballen, zullen we hartelijk ontvangen worden bij onze tegenstrevers. Als bezoeker zullen we ons dankbaar opstellen.

De doelstelling is uiteindelijk dat we vanuit onze jeugd, spelers kunnen laten doorstromen naar het eerste elftal. Onze betrachting is om elk seizoen opnieuw, in elke leeftijdscategorie, een ploeg te laten starten bij Voetbal Vlaanderen voor FC Belgica.

Het Bestuur

FC BELGICA VZW

JAN VERBERTLEI 40

2650 EDEGEM

www.fcbelgica.be

LID WORDEN ?

 

 

Wil je lid worden van één van onze jeugd-, dames- of seniorploegen kom dan gerust eens een kijkje nemen naar onze trainingen. Voor meer inlichtingen kan je terecht bij de mensen van ons bestuur of mail gewoon even naar info@fcbelgica.be.

Hoe verloopt een nieuwe inschrijving?

Vooraf is deelname aan 3 proeftrainingen aangewezen (zie uurregeling trainingen), daarna zal je samen met de trainer beslissen of je wordt aangesloten. Indien de spelersgroep van je leeftijdscategorie reeds voltallig is word je op de wachtlijst geplaatst en zal je gecontacteerd worden van zodra er terug plaats is. Nieuwe leden dienen zich steeds persoonlijk aan te melden, jeugdspe(e)l(st)er steeds vergezeld van minstens 1 ouder.

Nadat je je lidgeld hebt overgeschreven kan er een afspraak gemaakt worden om de elektronisch inschrijving bij Voetbal Vlaanderen uit te voeren. Het identiteitsbewijs van de jeugdspe(e)l(st)er (liefst kids-ID) en de identiteitskaart van 1 van de ouders zijn hiervoor noodzakelijk. Er worden geen spelers rechtstreeks aangesloten door trainers/afgevaardigden.

Opgelet, lidgelden worden nooit terugbetaald, aangezien dit bedrag uitsluitend dient om ons aan te sluiten bij Voetbal Vlaanderen en verzekering.

Hoe moet ik betalen?

Betaling dient te gebeuren via overschrijving op rekeningnummer :

BNP PARIBAS FORTIS BE86 0010 3564 4950

Met vermelding van je naam, voornaam en geboortedatum. De bedragen zijn beschreven onder lidgeld. Het volledige bedrag is verschuldigd voor inschrijvingen tot 31/12 van het lopende seizoen. Voor latere aansluitingen in de loop van het seizoen zijn afwijkende tarieven van toepassing. Raadpleeg hiervoor een verantwoordelijke.

ROOD EN GROEN ZIJN ONZE KLEUREN

BELGICA IS ONZE NAAM

T' IS VOOR DE EER DAT WIJ GAAN STREVEN

VOOR DE VREUGD LAAT DAT MAAR GAAN HE HE HE

DAAR IS EEN GOALTJE TE MAKEN

DAAR IS EEN PAKSKE TE DOEN

EN DAN VERHEUGD MEN ZICH MET HART EN ZIELEN

VOOR DE VREUGDE EN FATSOEN

 

 

 

F.C. Belgica    |    Sportstadion Vic Coveliers    |    Jan Verbertlei 40   |   2650 Edegem   |   Tel: 03/ 440 57 24  

 

   Privacyverklaring

 

© 2019, website powered by Twizzit.com